Return to site

5 tips för snabb inlärning

Enligt en undersökning från 2014 av Svenska stiftelsen för strategisk forskning kommer ca 50% av de jobb vi har idag att försvinna. Arbetslivet förändras i rasande fart. Förmågan att kunna ta till sig ny information snabbt blir därför en viktig konkurrensfördel, oberoende om man är anställd eller företagare. I det här inlägget kommer jag att ge dig 5 punkter som hjälper dig till snabb inlärning. Ju fler av punkterna du tillämpar desto bättre.

1. Erfarenhet. Skaffa dig olika typer av erfarenheter, testa nya saker, gör sådant du är rädd för och gå utanför din bekvämlighetszoon. Vi behöver erfarenheter för att lära oss.

2. Information. Läs böcker, lyssna på ljudböcker, podcasts, se Youtube klipp osv. Ta in nya tankar från andra. Det kan räcka med ca 10 minuter/ dag, det viktigaste är att du gör det till en vana att ta in ny input.

3.Tid för reflektion. Nya erfarenheter och ny kunskap är till ingen nytta om du inte tar dig tid att reflektera över dem och om/hur du kan tillämpa dem i ditt egna liv. Avsätt tid för reflektion ex på morgonen eller kvällen, du kan skriva ner dina tankar i ett häfte. Det är också viktigt att du reflekterar tillsammans med någon annan ibland. Tillsammans tänker man högre tankar och utmanas i sina funderingar.

4. Riktning. Din inlärning behöver ha en riktning, en målsättning. Vad är det du behöver lära dig? Vart vill du komma? Rikta in dig på att lära dig sådant som tar dig till ditt mål.

5.Motivation. Om du vet vart du vill, vilken riktning du ska ta, är du också mera motiverad att lära dig . Motivationen är viktig för att lära sig nya saker, den är motorn för din inlärning.

Börja med att ta in åtminstone en av dessa punkter i din vardag och du kommer att se en märkbar skillnad i din inlärning! Det i sin tur ger positiva effekter för ditt arbete och för ditt liv överlag.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK