Return to site

Företagare,

våga räkna dina pengar

Cirka 50% av alla företagare lever med en månatlig lön som är under 2000 € och cirka 25% av företagarna har en lön som är under 1000 € i månaden. Flera av mina kunder har startat sina företag p.g.a. att de vill skapa ett liv som motsvarar deras passion och upplevelse av mening. Jag har själv också blivit företagare på grund av viljan att göra något som jag brinner för samtidigt som jag upplever frihet och en känsla av att göra någonting meningsfullt. Det finns dock en risk som många företagare blundar för.

Att få jobba med det man brinner för och få uppleva frihet och meningsfullhet är i sig väldigt belönande och i sig en fullgod orsak till varför man vill vara företagare, istället för löntagare. Förstås kan man vara löntagare och uppleva att arbetet är meningsfullt och motsvarar ens inre motivation och det är inget fel i det. Det som jag dock har märkt är att många av företagarna nöjer sig med en mindre lön jämfört med om de skulle vara anställda. Ofta säger dessa företagare och att pengar inte spelar en så stor roll i deras liv.

Detta är förstås helt okej, pengarna är inte det viktigaste i företaget för mig heller, meningsfullhet och viljan att skapa någonting som kan bestå för eftervärlden är något jag värderar högre. Dock är det en aspekt som sällan tas i beaktande när man nöjer sig med mindre lön; som företagare utsätter du dig troligen för en större mental påfrestning, du tar en större risk, du ansvarar för större utgifter, du har antagligen sämre socialskydd än du skulle ha som anställd.

Detta har också ett pris. Företagaren behöver ta detta med i beräkningen. Du behöver sikta på att få bättre lön än du skulle ha som anställd. Detta betyder inte fler arbetstimmar, utan bättre lön för det arbete du sätter in.

Vad händer ifall du inte fokuserar på lönsamheten i ditt företag? Företagarens viktigaste resurs är du själv och din inre motivation, dvs din vilja att arbeta och sträva. Denna inre motivation behöver vårdas för att må bra och fortsätta finnas. Utan en yttre motivationsfaktor finns det risk att även den inre motivationen småningom blir mindre och tynar bort och till slut finns ingen motivation kvar. Då är risken stor att du väljer att avsluta ditt företag.

Så min vädjan till dig som är företagare är att sätta mer fokus på lönsamheten för att du skall kunna fortsätta att skapa det liv du vill ha. Att fokusera på lönsamheten är inte att vara girig utan att vara nådig mot sig själv, för arbetaren är värd sin lön

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly