Return to site

Företagarens största misstag

Per-Göran Kåla har länge jobbat som VD på Firmaxi, nyföretagarcentralen i Karleby, han har 21 års erfarenhet av att hjälpa företagare som startar eget. Under Future 2019 i Jakobstad fick jag tillfälle att diskutera med honom och passade på att fråga vad som är det största misstaget en ny företagare gör?

Firmaxi är en av de bästa nyföretagarcentralerna i landet, med avseende på hur många företag som fortfarande är igång efter 5 år, detta enligt en undersökning från 2015 av Vasa Universitet. Per-Göran har tillsammans med sina kunder gått igenom ca 4000 affärsidéer och grundat ca 2200 företag, man kan lugnt säga att han har stor erfarenhet och vishet då det gäller att starta företag.

Under Future 2019 i Jakobstad fick jag tillfälle att diskutera med honom och passade på att fråga vilket som är det största misstaget en ny företagare gör? Per-Göran svarade att många nya företagare tycks tänka att marknadsföring och försäljning är lätt. Han berättar att nya företagare ibland är oroliga, vad ska de göra om de får FÖR MÅNGA kunder!? Han har dock lugnande besked, det har aldrig under hans karriär hänt att någon fått för många kunder. Problemet är tvärtom, att företagare underskattar hur krävande det är med försäljning och marknadsföring.

Fyra viktigt frågor som Per-Göran lyfter fram och menar att varje företagare bör svara på är:

1. Vad säljer du?

2. Åt vem säljer du?

3. Hur säljer du?

4. Med vilka resurser säljer du?

Ofta talar företagare om vad de kan, vad de vill och hur bra produkter de har, men den stora frågan enligt Kåla är vem som ska köpa av dig?

Per-Göran ,som själv är tidigare bilhandlare, tar liknelsen om en bil som hjälp. Du kan ha en dyrbar och snygg bil, men utan olja går motorn sönder och du kan inte köra med din bil. Pengar i ett företag är som olja i en motor, du behöver ha kassatillflöde hela tiden i ditt företag för att det ska fungera.

En annan viktig sak som Per-Göran lyfter upp är vikten av att behålla sina kunder. Om du får en kund, hur behåller du den här kunden? I ett stort köpcenter kommer det hela tiden nya kunder, men här måste företagaren fundera på hur få kunden att återkomma igen och igen? Rätt produkt, rätt pris, bra service… dessa faktorer inverkar och ger kassaflöde, får man inte in pengar behöver man analysera vilken av faktorerna som sviktar.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att för att lyckas behöver man:

1. Sälja

2. Sälja igen. Få sina kunder att återkomma.

 

Stort tack till Per-Göran Kåla för dessa råd på vägen!

 

Future är ett evenemang som ordnas årligen av Concordia, Centria, Novia, Viexpo och Österbottens handelskammare, i år gick det av stapeln 21.5.2019 i Campus Allegro, Jakobstad. Evenemanget vill vara en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och idéutvekling, man vill skapa en dialog om framtiden.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK