Return to site

Det bästa med att vara företagare.

- En hyllning till företagarskapet på företagardagen.

Det var en vinterkväll 2008-2009. Jag var ute i kylan och gjorde en kvällspromenad. Vi bodde i Vanda. Jag jobbade i Helsingfors. Den kvällen var den första kvällen i mitt liv som jag tänkte tanken att jag borde starta ett företag. Ungefär sex månader senare startade jag mitt första företag. Jag tog mina första trevande steg att kalla mig för coach. Nu har nästan tio år gått och jag tänkte sätta upp det som jag tyckt varit bäst med att jobba som företagare.

1) Att lära känna intressanta människor.

Genom mitt företagande har jag fått under den senaste tiden fått prata med människor från Kamerun, Uganda och Ryssland. Jag har träffat många intressanta personer också i hemlandet. Dessa är sådana som kanske har annorlunda politiska åsikter, religiös tro, sexuell läggning, personlighet än jag men som jag ändå får träffa. Dessa människor är skulle jag kanske inte träffa på ifall det inte vore pg.a. företagandet.

Att vara företagare är också att vara försäljare. Speciellt sant är det då man är ensam i sitt företag. Företagets viktigaste funktion är försäljningen. Utan försäljning finns det inget företag. Försäljning handlar om att träffa människor. Som anställd får man förstås också träffa människor, beroende på branch. Men som företagare måste man träffa människor (antingen live eller virtuellt) ifall man vill att saker skall gå framåt.

Man kan skapa verklighet av sina drömmar genom företagande.

2) Möjligheten att skapa ett meningsfullt och intressant arbete.

Ett av de mer minnesvärda coachingrelationerna under de senaste åren har varit att få jobba med ett heavy-metalband. Jag ledde ett EU-projekt som gick under namnet Allegro School of Entrepreneurship vid Campus Allegro i Jakobstad. Jag hade tre killar som jag träffade två gånger i veckan. Deras dröm var (och är) att bli rockstjärnor. Det finns ju inga lediga arbetsplatser till att bli rockstjärna. Det är något man måste skapa genom företagandet, eller åtminstone en företagsam attityd. Företagarskapet ger alltså en möjlighet att leva på ens talang och passion.

Jag har ibland fått frågan vad jag skulle göra ifall avsaknaden av pengar inte vore ett hinder. Jag brukar oftast säga att sku antagligen starta skolor runt om i världen. Under senaste våren fick jag själv en känsla att jag vill mer än endast träna nyblivna entreprenörer i Finland. Jag skulle vilja att mitt jobb skulle ha större inflytande. Jag fick kontakt med olika personer, och nu jobbar vi på att få igång verksamhet utomlands genom ett nystartat företag Nordic School of Entrepreneurship Ab. Det finns öppningar bl.a. i Afrika, Ryssland och Asien. Att skapa ett meningsfullt och intressant arbete är i största grad möjligt genom företagandet. Man kan skapa verklighet av sina drömmar genom företagande.

3) Arbetsmotivationen är högre

När ens lön beror direkt på resultatet av ens arbete så påverkar det motivationen. Antingen är lönen en morot, eller avsaknad av lönen en piska. I början av företagets karriär är det oftast avsaknaden av pengar som motiverar. Man jobbar för överlevnaden. När jag jobbat som anställd, har man ibland haft det svårt att veta exakt hur det gått, speciellt som lärare eller präst vet man inte alltid om man gör ett bra jobb. Jag kan absolut inte tala för alla, men jag motiveras av mätarna, samt att jag får även njuta av resultaten (eller lida med resultaten). Mätbarheten är en av de faktorerna som professor Mihaly Csikszentmihaly nämner sin motivationsteori om FLOW. Det är viktigt att kunna följa upp arbetets framskridande.

4) Du är tvingad att hela tiden lära dig nya saker

Vill man få sitt företaget att växa, måste man lära sig nya saker. Jag har flera bekanta som är framgångsrika företagare, men som inte har någon formell utbildning inom branchen där inom. Flera har t,om. ingen utbildning förutom grundskolan. Detta är inte nödvändigtvis receptet på framgångsrik företagarskap, utan talar mer om att man lär sig väldigt mycket genom själva arbetet. Vill man hänga med i utvecklingen dock, behöver vi ha en inställning av kontinuerlig inlärning. Själv lyssnar jag varje dag på olika podcasts när jag kör bil (jag har ganska långa körvägar till närmaste städerna). Det är viktigt att få in rutiner för ens egen inlärning.

Idag är det nationella företagardagen i Finland. Jag vill gratulera alla som tagit steget ut för att förverkliga sina drömmar genom företagarskap! Ni är hjältar i mina ögon. Stort tack!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK