Return to site

Hur planera sitt arbete när man just har startat företag?

- Gör det med ett Kanban diagram

När man riktigt just har startat företag, så kan det vara svårt att planera sitt arbete långt i förväg. I början handlar det väldigt mycket om att testa idéer och se vad som börjar fungera. Därför har man ofta många bollar i luften samtidigt. För dig som känner att du har många idéer vill jag nu dela ett verktyg som hjälper dig att kategorisera dina tankar och jobba mera medvetet. Verktyget är hämtad ur boken "The Lean Startup" av Eric Ries. Du kan läsa mer om Lean Startup-filosofin här.

Kanban diagram

Eric Ries har skrivit en bok som heter The Lean Startup och därifrån har jag hämtat Kanban diagrammet. Kanban är ett verktyg som hjälper dig att kategorisera ditt arbete när du startar ett företag eller ett nytt projekt. Du behöver Post It -lappar och ett Kanban diagram som du laddat ner och skrivit ut.

När du startar upp något nytt ska du börja med att skriva ner alla dina idéer på olika Post it -lappar och placera dem i IDÉ kategorin. Fundera vilka av idéerna du vill satsa på just nu och flytta dessa idéer till PLANERING. De planer du konkret vill skrida till verket med flyttar du till FÖRVERKLIGANDE. När du har förverkligat uppgiften tar du lappen till den sista kategorin, UTVÄRDERING.

 

I början kanske du har många idéer och IDÉ kategorin kan vara full av Post it -lappar. Efter hand flyttas de alltså vidare till PLANERING, FÖRVERKLIGANDE och sist UTVÄRDERING. Observera dock att tumregel är att inte ha flera än tre lappar åt gången i varje fas. Om det t.ex. blir för mycket lappar i PLANERINGs kategoring måste du börja förverkliga någon av planerna och färdigställa det du håller på med innan du kan hitta på nya planer.

 

 

Utvärdering

När du kommer till utvärderingsfasen rekommenderar jag att du använder dig av Motorola modellen. Motorola utvärdering går ut på att du ställer dig själv och ditt team, om du har ett, fyra frågor: Vad gick bra? Vad kunde ha gått bättre? Vad lärde jag mig? Vad gör jag annorlunda nästa gång? Dessa frågor hjälper dig att reflektera över dina processer, du lär dig något nytt från varje projekt och utvecklas som företagare.

Med hjälp av Kanban diagrammet får du en bra översikt över ditt arbete och ser vad du håller på med och ska slutföra, samt vilka idéer du ännu inte börjat förverkliga. Använd gärna Eisenhowers prioriteringsmatris som hjälp när du prioriterar vilken av idéerna och planerna du börjar med!

Bonustips!

Vill du arbeta digitalt med ditt Kanban diagram kan du använda t.ex. Trello, appen fungerar även på din telefon.

Add paragraph text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK