Return to site

Hur sälja din produkt på 30 sekunder?

- Tre tips till att skapa din hisspitch.

First impression last, sägs det i reklamen. Och det är ju så, ofta bedömer vi på bara några sekunder om en sak är bra eller dålig. Därför är det viktigt som företagare att vara slagfärdig och kunna sälja på ett sätt som snabbt fångar kundens uppmärksamhet och väcker intresse för att hör mera. I det här blogginlägget ger jag dig 5 tips om hur du skapar din egen sk. hisspitch.

Ibland blir jag tillfrågad att tala om pitchning, hur man håller ett försäljningstal. Inom företagsvärlden talar man om elevatorpitch, hisspitch, hisstal, hissipuhe. Idén handlar om att du stiger in i en hiss på första våningen i ett höghus och trycker på knappen för våning nummer fem. I hissen finns även en annan person, som du börjar prata med, och personen frågar dig vad du jobbar med. Nu har du den tid det tar att komma från våning nummer ett till våning nummer fem att berätta vad ditt företag handlar om och vad du säljer. Pling!

1. En hisspitch är kort och konkret, endast 15-30sekunder.

Du behöver med andra ord vara väldigt kortfattad och konkret i din hisspitch. Talet får vara ca 15-30 sekunder långt och målet är att under denna tid väcka intresse hos kunden så att kunden vill veta mera om dina produkter och om ditt företag. Våga vara kortfattad och konkret. De flesta hisspitchen är för långa och för flummiga!

För att kunna vara kort behöver du ta tid när du tränar ditt hisstal. Går det längre än 30 sekunder, så behöver göra något för att förkorta ditt tal. Kom ihåg. Tanken är inte att presentera en fullfjädrad presentation på din verksamhet, utan att väcka intresse.

De flesta presentationer är för flummiga. Ett sätt att göra det mer konkret är att berätta om din verksamhet till någon som inte vet något om din verksamhet. Be sedan personen att kortfattat berätta tillbaka vad du gör. Ofta är icke-experter bättre på att konkretisera din verksamhet än vad du som expert själv är.

2. Presentera nyttan av din produkt!

För att skapa intresse hos kunden behöver du i din hisspitch kunna förklara vilken nytta kunden har av dina tjänster eller av dina produkter. För att du skall kunna göra detta, så behöver du veta vad dina kunder uppskattar.

Det tar tid, erfarenheter och bakgrundsforskning för att verkligen lära känna sin kund. När du sitter i försäljningssamtal skall du vara lyhörd för s.k. nyckelord som kunden själv använder för att beskriva sina behov. Det bästa är nämligen ifall du kan använda dina kunders egna ord när du beskriver din produkt. Försök tala det språk som du hört att dina kunder talar! Talar din kund t.ex. om att de "inte har tid" att fakturera, så behöver du lyfta fram detta i din hisspitch (om du råkar sälja bokföringstjänster).

"Vår faktureringstjänst sparar i medeltal tio timmar i månaden för företagare som inte har tid att göra det själv."

För att du skall kunna svara på kundens verkliga behov, så gäller det att verkligen lyssna på dina kunder under dina försäljningssamtal. Endast på det sättet vet du vad du skall speciellt lyfta fram i din hisspitch.

För att få konkret handledning till att skapa en kort, intressant och koncis hisspitch, vill jag dela med mig av en video om hur du skapar din pitch. Kolla på den! Denna brukar jag använda i princip i alla mina coaching-program.

3. Träna som om du vore en proffs!

När du har skapat din hisspitch enligt instruktionerna ovan, så behöver du börja öva. Torrträna din pitch genom att först banda in dig själv genom t.ex. telefonens inbandningsverktyg. Lyssna på dig själv och slipa på din presentation. Lämna bort dina "manér" som kan vara "ööö", "liksom", "så att säga". Försök också lyssna ifall du är tillräckligt konkret och intressant. Har du tänkt på vad kunden verkligen värderar? Eller talar du din egen expert-jargon som ingen förstår?

När du övat med din telefon så behöver du även presentera din pitch till en företagspartner eller en annan som kan ge dig värdefull feedback. Till sist behöver du presentera din pitch till dina kunder. Försök se vad som fungerar hos dina kunder. Du kan ändra din pitch enligt de resultat du får.

4. Anpassa din presentationsstil

Det finns inget rätt sätt att presentera din produkt på. Varje tillfälle är dessutom unik och varje kund har sina egna preferenser. När du ger din presentation behöver alltså vara lyhörd. Det finns en teori om att människor tycker bäst om sådana människor som är likadana en själv. Ifall du har en kund som pratar lågmält, så lönar det sig inte att vara högljudd utan lite mer lågmäld själv. Har du en kund som pratar snabbt, så lönar det sig att prata själv lite snabbare. Detta är konstigt men sant. Du kan skapa förtroende till din kund, genom att försöka bli lik personen i fråga. Detta behöver förstås endast användas till moraliska ting.

5. Du måste tro på din produkt!

Din attityd avgör framgången i ditt tal. Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, menar att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten och hela 55 procent från kroppsspråket. Det är näst intill omöjligt att vara trovärdig om du inte själv är ivrig, inspirerad och intresserad av det du har att erbjuda. Det bästa sättet att få i skick ditt kroppspråk, är att du själv är övertygad om att det du säljer kommer att förändra kundens situation till det bättre. Säljer du det som du själv verkligen tror på? Om inte du tror på det, så kommer du ha svårt att övertyga andra.

Sammanfattning

Så här kommer alltså mina fem tips för dig att skapa din hisspitch. De är...

1. Var kort och koncis.

2. Presentera nytta.

3. Träna som en proffs.

4. Anpassa din pitch till din kund.

5. Tro för allt i världen på vad du säger!

Lycka till!

Här kommer min hisspitch så som den ser ut just nu:

"Jag utbildar unga företagare internationellt, främst virtuellt. Jag hjälper mina kunder att leva på sin passion, att förändra världen samt att aldrig mer känna sig ensam som företagare."

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly