Return to site

Hur vet jag om jag prioriterar rätt i mitt företag? Del 3

För att kunna prioritera rätt behöver man först ha en analys av nuläget, hur ser det ut just nu i företaget? Vad fungerar och vad fungerar inte? Från den här analysen kan man sedan härleda vad det är man behöver satsa mera på just nu. Vi fortsätter vår serie ang prioriteringar i företaget, nu är det dags för del 3. I det här inlägget går jag igenom ett verktyg som hjälper dig med din analys och dina prioritering så att du kan utveckla ditt företag på rätt punkter.

Vad behöver du utveckla i ditt företag?

I ovanstående video går jag igenom ett verktyg som är inspirerat av Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson i boken Företagsekonomi 100. Vi ser på vilka som är ditt företags framgångsfaktorer och vad du kan tänkas behöva utveckla i ditt företag. Verktyget hjälper dig att analysera nuläget i ditt företag så att du kan prioritera och fokusera bättre för att företaget ska gå bättre.

Det är framförallt tre faktorer som behöver vara i skick i ditt företag: Effektivitet, Kreativitet och Förtroende, dessa är framgångsfaktorerna i ditt företag. Det handlar om att dina processer behöver vara effektiva, du slösar inte med tid och pengar. Du är kreativ och hittar på annorlunda produkter och tjänster som kunden behöver och ditt företag inger förtroende.

  • Företagaren eller företagsteamet är de som svarar för effektiviteten i ett företag. Har du tydliga mål och prioriteringar? Jobbar du effektivt? Vilar du tillräckligt? Är du motiverad? Har du goda rutiner?
  • När det gäller kreativitet är fokus på produkten, hur bra du kan skapa produkter och tjänster som kunden vill ha. Hur bra säljer din produkt? Hur bra är din produkt? Hur effektiv är produktionen och leveransen?
  • Gällande förtroende är det förstås kunden och samarbetspartners som behöver ha förtroende för dig och ditt företag. Hur effektiv är din försäljningsstrategi? Hur attraktivt är ditt brand? Hur stor är marknadspotentialen? Hur trovärdigt är ditt företag?
  • I centrum av dessa faktorer finns ännu ekonomin. Hur lönsam är din verksamhet? Hur realistiskt är det att få din affärsmodell lönsam?

 

När du nu tänkt över dessa faktorer i ditt företag skulle det gälla att värdera alla områden på en skala mellan 1-10; 1 är det sämsta möjliga och 10 är det bästa möjliga. Vilket område får minst poäng och vilket får bäst resultat? Det här avslöjar nu för dig vilket område du behöver fokusera på. Vad ska du satsa på för att få det sämsta området till att bli ett steg bättre? Vad behöver du göra för att få en poäng till på det området? Ska du effektivera dig själv, ex genom att vila tillräckligt? Behöver du fila på produkten eller leveransen? Ska du ringa mer försäljningssamtal? Eller posta mera på socialmedia? Ska du satsa mera på marknadsföring, ekonomi, prissättning?

Förhoppningsvis hjälper det här dig vidare i dina planer och prioriteringar! Här kan du läsa om Del 1 och Del 2 i serien "Hur vet jag om jag prioriterar rätt i mitt företag? " Det här med prioriteringar är som sagt ett brett tema, men otroligt viktigt, så fortsättning följer ännu de kommande veckorna.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly