Return to site

MÅL OCH PLANER - Del 2

Gör ett inlärningsavtal

I den här bloggserien pratar vi om vad du kan göra för att mer sannolikt nå upp till det mål som du satt upp för dig själv . Del 1 fokuserar på hur du når dina mål, del 2 hjälper dig att planera för framtiden och effektivera din inlärning. Om det är något som jag vill lära mina barn om framtidens arbetslivskompetenser så är det att ständigt lära sig något nytt. Inlärningsavtalet som presenteras i denna bloggtext är ett ypperligt verktyg.

Inlärningsavtal - Ett effektivt planeringsverktyg.

För att sätta upp mål och planera för framtiden behöver man veta var man har varit och var man är just nu. I boken “The wisdom of strategic learning” ger Ian Cunningham 5 frågor som hjälper när man funderar på dessa saker och jag har valt att kalla det Inlärningsavtal.

1. Var har du varit?

Vishet handlar inte om att bli äldre. Vishet handlar om att man har reflekterat över sina erfarenheter och lärt sig något av dem. Var har du varit, vad har du gjort tidigare i livet, vad har du lärt dig, vad har varit bra, vad har varit dåligt?

2. Var är du nu?

Ifall vi vill nå ett högre mål måste vi analysera nuläget. Om vi inte vet varifrån vi startar kan vi inte göra upp en plan. Som företagare handlar det om att se på budgeten, på uppföljningen, bokslut, resultat, och nyckeltal. Våga se de ekonomiska realiteterna. Många är rädda att märka att drömmen är orealistisk, men den rädslan är ofta ogrundad. Sannolikheten är större att nå målet om du ser på verkligheten. Ofta märker man att det inte är så farligt som man trott. Det är bättre att grunda sitt hopp på verklig fakta än på en känsla.

3. Vart vill du komma?

Hur vill jag att framtiden ska se ut? Det finns långsiktiga och kortsiktiga mål, tänk tio år vs. sex månader. Inbilla dig att du är tio år äldre, skriv en dagboksanteckning om hur livet ser ut på olika plan och hur det känns. När det gäller de kortsiktiga målen, ca sex månader framåt, kan du brainstorma fram flera mål men välj tre som du fokuserar på. Se till att målen är SMARTA mål, dvs Självvalda, Mätbara, Attraktiva, Realistiskta och Tidsbundna . Sådana mål är mera effektiva. Ofta har vi för flummiga mål.

4.Vad behöver du göra för att komma dit?

Gör upp planer. Speciellt för företagare är det viktigt med nätverk. Vilka människor behöver jag träffa för att komma dit jag vill nå, och för att lära mig det jag behöver kunna? Vem kan hjälpa, vem kan öppna dörrar? Vad behöver jag lära mig, vilka böcker, podcasts, och webinarer behöver jag ta del av?

5. Hur vet du att du är framme?

Det här handlar om mer än mätbara mål. Här är målen inpaketerade i symboler. Om OS seger är målet är symbolen en medalj och nationalsången då man står på högsta pallen. Då vet jag att jag är framme. Vad är symbolen i ditt liv? Hur kommer du att fira? Äter du en god middag, far du på resa? Det är viktigt att fira sina framgångar! Inför och under tävlingsperioden har jag ganska strikt diet men jag brukar fira med att äta glass då jag deltagit i någon tävling. Om jag lyckas bra med mina företagsmål nu har jag satt upp som belöning att anmäla mig till hall VM i höjdhopp i Polen.

Skriv alltså ner dina tankar kring dessa frågor. Återkom till dem och revidera om sex månader. Kom ihåg att det är ett avtal, ett kontrakt du förbinder dig att följa. Berätta för en vän hur dina planer ser ut och be att vännen följer upp dig t.ex. månatligen. Detta kommer att hjälpa dig att nå målen bättre!

Ibland vet vi inte vad vi vill. Och det är ok!

Vi har inte alltid ett tydligt mål och riktning i livet. Livet handlar om att söka och finna. Då du inte vet vad du ska göra eller hur, lönar det sig att testa olika vägar.

Divergering öppnar upp, testar olika saker, olika kundgrupper, produkter, samarbetspartners och företagsidéer. Det gäller att göra snabba beslut istället för att bara planera. Framgångsrika företagare gör många snabba beslut vilket ger ett momentum som gör att de kan skapa nytt. Småningom hittar man sin grej, sin nisch, och kan börja konvergera, fokusera. Det gör inte något att man inte vet vad man håller på med, viktigaste är att göra något så att man får info som grund för beslut angående framtiden. Vi behöver regelbundet stanna upp, t.ex. vila en dag per vecka och ta ledigt ett par gånger per år så att vi kan pausa och se på vårt liv från fågelperspektivet. Informationen och erfarenheterna vi fått hjälper oss då vi stannar upp och reflekterar. Viktigaste är alltså att göra någonting fast vi inte vet om det är “rätt” sak!

Med hjälp av tipsen i den här bloggserien kan du nu ta steg vidare mot dina mål och aktivt planera för att nå dem. Kom bara ihåg att skriva ner dina mål samt en plan för hur du ska nå dem, berätta för en vän och be om uppföljning. Gör upp ett inlärningsavtal för att aktivt och medvetet jobba dig mot dina mål. Oroa dig inte om du inte har en aning om vad du ska göra, börja bara! Lycka till och stay tuned för mera inlägg som hjälper dig leva på din passion!

Ps. GROW-BusinessChallenge är en ny online-coaching-program för dig som har en affärsidé men som inte ännu gjort så mycket åt saken. Du saknar tid, pengar, bollplank och kanske även mod. Målet är att på 60 dagar få igång ditt företag. Mer info i länken ovanför denna text.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly