Return to site

Så här prioriterar arbetsdagen bättre!

I det här inlägget delar jag ett verktyg som hjälper dig att kategorisera dina arbetsuppgifter så att du faktiskt fokuserar på det du behöver få gjort och på så sätt jobbar effektivare.

" I have two kinds of problems: the urgent and the important. The urgent are not important and the important are never urgent."

- Dwight D. Eisenhower

 

 

Som företagare kan det vara utmanande att sålla bland allt som pockar på ens uppmärksamhet. Lyckligtvis är vi inte de första och knappast de sista som funderat på hur man ska jobba effektivt. USAs president Dwight D. Eisenhower är en av dem som funderat på dessa saker och som skapat ett verktyg som även vi andra kan ta hjälp av. Med hjälp av Eisenhowers prioriteringsmatris kan du kategorisera alla dina arbetsuppgifter i fyra fack. På det sättet vet du vilka av dina uppgifter som är de viktigaste och vad du behöver fokusera på.

I det första facket, A, kommer de uppgifter som är viktiga och brådskande, tex stora kriser, viktiga deadlines eller plötsliga stora problem. De här uppgifter är det bara att ta tag i, just do it!

I fack B kommer de uppgifter som är viktiga men inte brådskande som planering, utveckling & utbildning, nätverkande, innovation och vila. Uppgifterna i det här facket prioriteras ofta bort i och med att det inte är bråttom med dem, därför behöver man planera in dessa i sin kalender.

Fack C innehåller uppgifter som inte är viktiga men nog brådskande. Det här kan vara vissa mail, telefonsamtal eller möten. De här bör man om möjligt delegera eller negligera. Ofta blander vi ihop fack B och C och prioriterar det som är brådskande men inte viktigt ist för det som är viktigt och inte brådskande. Om du inte prioriterar och planerar får du mera arbete som är viktigt och brådskande, alltså stress med bränder som ska släckas!

Sista facket, D, innehåller uppgifter som inte är viktiga och inte brådskande som tex spel, scrolla på sociala medier, spam mail, vissa möten osv. De här sakerna ska du helt ignorera.

När du gör upp en to do -list för din dag eller din vecka kan du fundera över om uppgiften hör till kategori A eller B, vilka uppgifter ska du ta tag i direkt och vilka behöver du planera in i kalendern för att få dem gjort.

Bonustips!

 

För dig som lätt blir distraherad och glider över i fack C och D, till göromål som inte är viktiga, har jag ett bonustips. Dela in din dag i 30 minuters pass, där du jobbar effektivt 25 minuter och gör vad du vill i 5 minuter. Använd en klocka som du ställer in på alarm så du vet när du ska jobba och när det är paus. Använd inte telefonen för alarm för då får du en ursäkt att ta upp telefonen och börja scrolla igen...

Lycka till!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK