• PROGRAM

  FÖR MÄNNISKOR SOM VILL SKAPA SIN FRAMTID SJÄLV

 • För vem?

  Du är i åldern 18-40 år. Du har under fem års företagarerfarenhet. Du har en passion eller kompetens som du vill göra till ditt yrke genom ditt företag. Du vill ha ett positivt inflytande på världen!

  GROW-

  Business Coaching

  50% online x 1år

  Målet med GROW- Business Coaching är att du fördubblar resultatet i ditt företag. Programmet är en ettårig coachingprocess för företagare som har under fem års företagarerfarenhet. Programmets höjdpunkt är i Riga, Lettland. GROW-BC programmet består av fem närtillfällen samt online sessioner varannan vecka. Programmet leder till yrkesexamen för företagare.

  GROW-

  Business Challenge

  100% online x 8 veckor

  GROW- BusinessChallenge är en 8 veckors program för dig som har en idé. Målet är att på 8veckor, eller 60 dagar skapa ett komplett företag av din idé. Du utvecklar attraktiva tjänster, paketerar ditt brand och skapar en framgångsrik försäljningsstrategi som fungerar. Du ökar sannolikheten att lyckas.

  GROW-

  Business Plan

  100% online x 8 veckor

  GROW- Business Plan är en 8 veckors program som pågår helt och hållet på nätet. Målet är att på 8 veckor lära dig grunderna i företagarskap, skapa din första businessidé, samt en affärsplan som du kan söka startpeng med. Du behöver varken ha idé eller företag när du kommer med i programmet.

All Posts
×