• PROGRAM

  FÖR MÄNNISKOR SOM VILL SKAPA SIN FRAMTID SJÄLV

 • För vem?

  Du är i åldern 18-40 år. Du har under fem års företagarerfarenhet. Du har en passion eller kompetens som du vill göra till ditt yrke genom ditt företag. Du vill ha ett positivt inflytande på världen!

  GROW-

  Business Coaching

  50% online x 1år

  Målet med GROW- Business Coaching är att du fördubblar resultatet i ditt företag. Programmet är en ettårig coachingprocess för företagare som har under fem års företagarerfarenhet. Programmets höjdpunkt är i Riga, Lettland. GROW-BC programmet består av fem närtillfällen samt online sessioner varannan vecka. Programmet leder till yrkesexamen för företagare.

  GROW-

  Business Challenge

  100% online x 8 veckor

  GROW- BusinessChallenge är en 8 veckors program för dig som har en idé. Målet är att på 8 veckor, eller 60 dagar skapa ett komplett företag av din idé. Du utvecklar attraktiva tjänster, paketerar ditt brand och skapar en framgångsrik försäljningsstrategi som fungerar. Du ökar sannolikheten att lyckas.

  GROW-

  Business Plan

  100% online x 8 veckor

  GROW- Business Plan är en 8 veckors program som pågår helt och hållet på nätet. Målet är att på 8 veckor lära dig grunderna i företagarskap, skapa din första businessidé, samt en affärsplan som du kan söka startpeng med. Du behöver varken ha idé eller företag när du kommer med i programmet.

All Posts
×