• Gratis coaching för att höja ribban för ditt företagarskap!

  WEBINARER MED COACH SEB

 • Gratis webinarer

  Företagsamhet är inte medfött, utan en kompetens som man kan träna på. Här får du träna gratis tillsammans med Coach Seb. Teman under webinaren är de samma som behandlas under GROW-Business Coaching. Detta är alltså ett smakprov på GROW-Business Coaching programmet. Teman är Produktivitet, Produktutveckling och Försäljning.

  PRODUKTIVITET

  Hur skapar jag fungerande mål och planer?

  • Om hur skriftliga mål och planer ger dig en signifikant sannolikhet att lyckas. 
  • Två enkla verktyg för att skapa en sex månaders plan.
  • Reflektion kring dina mål och dina planer, på långsikt och kortsikt. 
  • Hur få in rutiner som hjälper dig att planera.
  • Sebastian berättar om sina strategier som hjälpt honom framgångsrikt leda projekt, starta företag, vinna VM-brons, vara familjefar och hålla en sund balans i livet.
  • Alla deltagare får en extra bonus. Mer info om det för de som registrerar till webinaren. Gör det nu!

  PRODUKTUTVECKLING

  Hur skapar jag en attraktiv tjänst som folk vill ha?

  • Vad är produktifiering?
  • Varför behöver du produktifiera dina produkter?
  • De vanligaste misstagen när man säljer tjänsteprodukter. 
  • Hur skapar jag en attraktiv produkt?
  • Steg för steg guide i hur jag skapar en tjänsteprodukt.
  • Checklista för att jag har produktifierat min tjänst väl.
  • Prissättning - vad skall jag ta betalt? 
  • Sebastian berättar om sina egna erfarenheter kring att produktifiera utbildningsprodukter till Afrika.
  • Alla deltagare får en extra bonus. Mer info om det för de som registrerar till webinaren.

  FÖRSÄLJNING

  Hur skapar jag en pitch som säljer?

  • Vad är en pitch?
  • Varför behöver du skapa en pitch?
  • Du får ett enkelt verktyg för att skapa en 15-30 sekunders pitch utan visuella hjälpmedel.
  • Fem tips på hur du kan lyfta din powerpoint presentation vid längre pitchningar.
  • Hur skapar jag intresse genom mitt försäljningstal?
  • Vad innehåller en god pitch?
  • Hur börjar jag min pitch?
  • Hur skall mina händer vara?
  • Attityden är 80% av hela pitchen. Hur kan du påverka din attityd?
  • Alla deltagare får en extra bonus. Mer info om det för de som registrerar till webinaren.
All Posts
×